تبلیغات
✘ چهار تا خل و چل ✘ - آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ دلم کشید (دروغ گفتم)


✘ چهار تا خل و چل ✘

وقتیــ دوستایـــ خلــ و چلــ داریـــ یعنیـــ همهــ چیـــ داریـــ ...


خونه تو سکوتـــــــــــِ مُطلَق فُرو میرهـ…

حتّی صِدایِ تیکـــــــــــ تاکــــــــِ ساعَتَم دیگهـ شنیده نمیشــــــــــــه…

بی هیـــــــــــچ حَرفی,ناراحَتـــــــــــ میشی…

عَصَبانــــــــــــی…

حِرص میخُوری…

با خُودِتــــــــــ زیرِ لبـــــ میگی: “به من چِه! کــــــــوه که نَکَنده!!!سرِکار بوده,حوصله ندارهـ که ندارهـ…”

میشینی رو مُبـــــــــــــل,وَلی باز بُلند میشی و میری تو آشپَزخونه…

لیوانِ شیرشُکُلاتــــــــــــُ پُر میکُنی و میزاری رو میــــــــــــــــز…

با خوُدت میگی: “میزارَم رو مـــــــــــــــــــیز دیگهـ…

خُودِش تنهـــــــــــــایی بُخورِه”

دُو تا دَستـــــــــــ رُو دورِ کَمَرِت حِس میکُنی…

سَرِتُو بَرمیگــــــــــــــردونی…

هَنـــــــــــوز اَخم تو صورتته…!

دارِه میخَنــــــــــــــــــــده… و میگه: ” کِی دیدی مَن بدونِ تُو شیر شُکُلاتَمو سَر بکشَم خانــــــــــــومه نازَم…؟؟؟ “

جَوابـــــــــــ نمیدی و هَنوز اَخمالویـــــــــــــــــی…

میزَنه زیرِ خنـــــــــــــــــدهـ و میگه: ” آخه قَهرَم بَلَد نیستی! من کهـ میدونَم دِلِتــــــــــــ بَرام تنگــــــــــــــ شُدهـ… “

بَغَلتـــــــــــــــ کُنه و بُلند داد بِزنه: “دیوونـــــــــــــــــــــــه تُو واسه یِ من همه یِ دُنیــــــــــایی”…

…سَرِشوُ فُــــــــــــــــرو کُنه تو گردنتـــــــــــُ ومهرَبون بوسِتــــــــــــ کُنه… 

بُلَنــــــــــــد بِخندی…

بِخَنده…

بُلَنـــــــــــد بِخنده…

از تَهِ دِل…

×××عِشق یَعنــــــــــــــی ایــــــــــــــن×××نوشته شده در شنبه 14 آذر 1394 ساعت 20:26 توسط ḞẵԎҿḿҿҺ × کامنتــــ× |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت